Do strony tytułowej

  Parafia Strachocka  

  Sanktuarium Świętego Andrzeja Boboli  

  Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rycerstwa Niepokalanej  

  Informacje dla pielgrzymujących do Strachociny  

  Mówi ksiądz Proboszcz, Józef Niżnik  

Mówi Ksiądz Proboszcz

      Ks. prał. Józef Niżnik, obok obowiązków proboszcza, dziekana, asystenta diecezjalnego Akcji Katolickiej, budowniczego i organizatora znajduje także czas na pisanie homilii, referatów, artykułów i książek. Będziemy te teksty zamieszczać tutaj.

HOMILIE

KAZANIA

REFERATY

ŚW. ANDRZEJ BOBOLA

krzyż

Ksiądz Józef Niżnik urodził się w Przeworsku 11 marca 1953 r. Dzieciństwo spędził w Świętoniowej k. Przeworska. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Świętoniowej uczęszczał do szkoły średniej w Jarosławiu (technikum drogowo-geodezyjne).
W 1973 roku wstąpił do seminarium duchownego w Przemyślu. 31 maja 1979 r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk ks. bpa Ignacego Tokarczuka.
W latach 1979-1982 był wikariuszem w Izdebkach, a następnie - w latach 1982-1983 - w Jarosławiu w kościele Maryi Królowej Polski.
W czerwcu 1983 roku został skierowany przez ks. bp. Ignacego Tokarczuka na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Choroba ks. Ryszarda Muchy w Strachocinie, spowodowała, że we wrześniu został skierowany przez Księdza Biskupa na trzytygodniowe zastępstwo do Strachociny. 
W związku z wydarzeniami na plebanii w Strachocinie tajemniczych nocnych "odwiedzin"  zrezygnował dobrowolnie ze studiów, by wyjaśnić owe "tajemnice". 
Z dniem 4 lutego 1984 roku ks. bp Ignacy Tokarczuk mianował go administratorem parafii Strachocina, na czas choroby i urlopu zdrowotnego ks. Ryszarda Muchy.
Dnia 25 sierpnia 1984 roku ks. Józef Niżnik został strachockim proboszczem.
Od 1996 roku jest dziekanem dekanatu jaćmierskiego - obecnie (2005) trzecią kadencję.
Od 1995 jest Asystentem Diecezjalnym Akcji Katolickiej.
Jest też Gremialnym Kanonikiem Brzozowskiej Kapituły Kolegiackiej. W lutym 2005 roku uzyskał tytuł magistra historii na KUL, za pracę "Parafia Przeworsk w okresie okupacji 1939-1944"  

 

 

 
Do góry strony


 
Tłem jest trawa pochodząca z widoku na Strachocinę wykorzystanego jako tło strony tytułowej.