Do strony tytułowej

  Parafia Strachocka  

  Sanktuarium Świętego Andrzeja Boboli  

  Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rycerstwa Niepokalanej  

  Informacje dla pielgrzymujących do Strachociny  

  Mówi ksiądz Proboszcz, Józef Niżnik  

Z historii MI w parafii Ośrodek Zdrowia Program MI MI w Internecie Aktualności Ogłoszenia

Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek
Rycerstwa Niepokalanej w Strachocinie

Najświętsza Maria Panna

O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie.

Znak MI RYCERSTWO NIEPOKALANEJ (MI - Militia Immaculatae) - to ruch maryjno-apostolski, którego założycielem jest św. Maksymilian Maria Kolbe.
     Jego istotą i podstawowym warunkiem jest osobiste oddanie się Niepokalanej. Ma ono cel apostolski - pogłębienie świadomego i odpowiedzialnego życia chrześcijańskiego, nawrócenie i uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej.

logo MI

     Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rycerstwa Niepokalanej powstało w Japonii w 1949 r., w japońskim Niepokalanowie (Mugenzai no Sono) - ośrodku Rycerstwa Niepokalanej w Nagasaki. Założył je franciszkanin z Polski, ojciec Mieczysław Maria Mirochna, który do Japonii przyjechał wraz ze św. Maksymilianem Kolbe, założycielem Zgromadzenia Męskiego.
     Żeńskie Niepokalanowy - ośrodki Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rycerstwa Niepokalanej istnieją także w Korei i w Polsce.

Polski Żeński Niepokalanów - Klasztor Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek
Rycerstwa Niepokalanej w Strachocinie

     Żeński Niepokalanów w Strachocinie jest pierwszym w Polsce i w Europie. Za dzień jego powstania należy uznać dzień 17 września 1988, kiedy to śluby zakonne złożyły pierwsze polskie franciszkanki, Rycerki Niepokalanej. Tego samego dnia poświęcono i wmurowano kamień węgielny pod klasztor Zgromadzenia. Jego budowę, opodal strachockiego kościoła, rozpoczęto 7 maja tegoż roku. W uroczystościach wziął udział założyciel żeńskiego Niepokalanowa w Nagasaki, ojciec Mirochna.
     Przygotowania do tej inauguracji rozpoczęły się już w 1983 roku. Wtedy to na formację zakonną wyjechały do Japonii cztery polskie dziewczęta. Rok później, w 1984 przyjęto do Zgromadzenia trzy polskie aspirantki, które zamieszkały w Strachocinie, w starej, drewnianej organistówce. Zajęły się nauczaniem katechezy, opieką nad chorymi i pracą w kościele. Opiekunem nowej wspólnoty został strachocki proboszcz ks. Józef Niżnik.
     Siostry aspirantki w Polsce pozostawały w stałej korespondencyjnej łączności z Matką Generalną siostrą Franciszką Nakayama i Polkami formującymi się w Japonii. 6 sierpnia 1987 r. do Strachociny przybyły siostry Japonki. Przełożoną powstałej w ten sposób wspólnoty została siostra Kaliksta. Trzy polskie aspirantki otrzymały strój zakonny, nowe imiona i rozpoczęły postulat. Zakończył się on ślubami, właśnie 17 września 1988.
     1 października 1989 roku odbyło się poświęcenie klasztoru, do którego przeniosły się siostry. Była organistówka została rozebrana dopiero w roku 2002. Na jej miejscu powstał nowy budynek klasztorny mieszczący klauzurę (na parterze także pokoje dla pielgrzymów, dla których Dom Pielgrzyma stał się już zbyt mały).

                                                                   Siostry z Matką Generalną S. Franciscą Marią Nakayama

     22 sierpnia 1992 r., w uroczystość Królowej Nieba i Ziemi pierwsze trzy Polki złożyły profesję wieczystą. Od tego dnia datuje się również początek nowicjatu Rycerek Niepokalanej na ziemiach polskich. Odtąd tutaj siostry przygotowują się do złożenia ślubów zakonnych i uczą się żyć na wzór Św. Maksymiliana pod opieką Niepokalanej, by później podejmować różne zadania zgodnie z potrzebami Kościoła lokalnego, odczytując wyzwania i znaki obecnego czasu.

 

Ośrodek Zdrowia prowadzony przez siostry Rycerstwa Niepokalanej w Strachocinie

Żeński Niepokalanów w Strachocinie - Ośrodek Zdrowia prowadzony przez siostry

     W 1994 roku, również w sierpniu, w setną rocznicę urodzin Św. Maksymiliana ks. abp Józef Michalik poświęcił w Strachocinie nowy dom pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej. Mieści się tu Ośrodek Zdrowia, w którym pracują siostra lekarz i siostry pielęgniarki, Rycerki Niepokalanej. Dom z całym sprzętem medycznym ufundowała Japonka, dr Kumano Kimiko - jako wotum wdzięczności za pracę misyjną św. Maksymiliana, łaskę nawrócenia i wiary. Od l stycznia 1995 siostry przeprowadzają badania lekarskie i wykonują zabiegi fizykoterapeutyczne.
     Z inicjatywy sióstr w Strachockim Niepokalanowie organizowane są konferencje dla służby zdrowia. Staraniem dr L. Kułakowskiego, ordynatora oddziału kardiologicznego w sanockim szpitalu, z myślą o chorych, erygowano w tym szpitalu kaplicę pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli.
     Zwieńczeniem wielu spotkań lekarzy w Strachocinie jest założone w 1999 roku Stowarzyszenie Lekarzy Katolickich.

Dom Rekolekcyjny prowadzony przez siostry Rycerstwa Niepokalanej w Strachocinie

Dom Rekolekcyjny

     Siostry służą rekolektantom przybywającym do sanktuarium Św. Andrzeja Boboli. W czasie wakacji organizują kolonie dla dzieci z różnych stron Polski.
     Dzieci z parafii należą do Rycerstwa Niepokalanej, biorą udział w inscenizacjach slowno-muzycznych, przygotowują jasełka, z którymi chodzą po domach.
     Siostry współredagują "Rycerza Niepokalanej" i "Małego Rycerzyka Niepokalanej".
     W znaczny sposób przyczyniają się do prac w utrzymaniu pięknego wyglądu kościoła i obejścia zarówno w czasie świąt, jak i na co dzień. Japońskie elementy krajobrazu wprowadziły do małego parku z oczkiem wodnym, wodospadem i krzewami w różnych odcieniach zieleni oraz drzewkami japońskiej "kwitnącej wiśni" (w Polsce, poza Strachociną nie spotykane).

logo MI

Rycerstwo Niepokalanej - Strachocina

Stan personalny
Wspólnota liczy 20 osób. Działalność rozpoczęła we wrześniu 1999 r., od wyboru zarządu MI-2 (spośród członków MI-1 bardziej aktywnych), zgodnie ze Statutami Generalnymi Rycerstwa Niepokalanej.
Wyborom przewodniczył asystent kościelny MI, ks. prał. Józef Niżnik oraz ks. Adam Sycz, w obecności Sióstr Franciszkanek Rycerstwa Niepokalanej.

Spotkania formacyjne
Spotkania odbywają się w trzeci czwartek miesiąca w Domu Pielgrzyma. Przez cały czas trwa permanentna formacja. Przewodnim zagadnieniem spotkań jest Kościół i obecność Matki Bożej oraz wiara w Jezusa Chrystusa. Fundamentalną pomocą w formacji jest Pismo Święte.
Spotkanie rozpoczyna się modlitwą przed Najświętszym Sakramentem w kaplicy. Następnie w sali konferencyjnej rozważany jest odczytany wyjątek z Pisma Świętego. Refleksja ta inspiruje uczestników i pobudza do czynnej pracy. Ponadto słuchają oni bogatych w swej treści konferencji duchowych. Były już konferencje głoszone przez s. Faustynę Masin, s. Katarzynę Połunkiszkis, ks. Wacława Siwaka i ks. Adama Sycza.

Działalność dla parafii
Wspólnota żywo włącza się w życie parafii i aktywnie uczestniczy w oprawie liturgicznej Mszy świętej, sprawowanej ku czci Niepokalanego Serca Maryi w każdą pierwszą sobotę miesiąca. Na spotkaniu styczniowym 2000 roku podjęła postanowienia, które przyczynić się w sposób szczególny do uczczenia Roku Jubileuszowego:

Rycerstwo Niepokalanej - Kostarowce

Stan personalny
Grupa MI-2 liczy 27 członków i 25 dzieci.

Spotkania formacyjne
Spotkania modlitewne odbywają się co tydzień. Czytamy Pismo Święte, odmawiamy różaniec w intencjach Kościoła i MI. Swoją formację duchową umacniamy czytając "Rycerza Niepokalanej" i "Informatora".

Działalność dla parafii
Bierzemy czynny udział w oprawie liturgicznej Mszy świętej w każdą pierwszą sobotę i każdego 14-go dnia miesiąca, ponieważ w dniu tym przypada nowenna do św. Maksymiliana. Uczestniczymy także w uroczystościach maryjnych i kościelnych przez cały rok liturgiczny. Ubrane w stroje rycerek Niepokalanej bierzemy udział w nowennie z procesją ku czci św. Andrzeja Boboli, w uroczystość Wniebowzięcia NMP oraz w dniu odpustu parafialnego.
W czasie Wielkiego Postu zbliżamy się do cierpiącego Pana Jezusa, ucząc się od Maryi przyjmować cierpienie w milczeniu i zgodzie z wolą Bożą. Naszym postanowieniem jest odprawianie dodatkowo w każdy wtorek Drogi Krzyżowej oraz codzienna modlitwa różańcowa, w łączności z całą wspólnotą, rozpoczynana Apelem Jasnogórskim o godz. 21.00, w intencji nawrócenia grzeszników. Uczestniczymy w adoracjach Najświętszego Sakramentu w Wielkim Tygodniu, ale także w ciągu całego roku liturgicznego. Wspieramy MI nie tylko przez modlitwę, ale także przez ofiary na rozbudowę Domu Formacyjnego w "Lasku" i na kształcenie kleryka w diecezji Formosa w Brazylii.

logo MI

PROGRAM RYCERSTWA NIEPOKALANEJ

CEL
     Starać się o nawrócenie grzeszników i tych, ktorzy jeszcze nie poznali Chrystusa, zwłaszcza o nawrócenie nieprzyjaciół Kościoła, o zjednoczenie chrześcijaństwa oraz o uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej

WARUNKI
     1. Oddać się całkowicie Niepokalanej jako narzędzie w Jej macierzyńskich rękach.
     2. Nosić Cudowny Medalik.
     3. Wpisać się do księgi Rycerstwa w siedzibie kanonicznie założonej.

Cudowny medalik

Cudowny Medalik Niepokalanej

ŚRODKI
     1. Odmawiać codziennie akt strzelisty do Niepokalanej: O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie.
     2. Wykorzystać dla sprawy Niepokalanej wszystkie środki godziwe, na jakie pozwala stan, warunki i okoliczności.
Najskuteczniejsze środki - to modlitwa, pokuta i świadectwo chrześcijańskiego życia.
     3. Zaleca się rozpowszechnianie Cudownego Medalika Niepokalanej.

logo MI

WITRYNY INTERNETOWE RYCERSTWA NIEPOKALANEJ

Witryna: Rycerstwo Niepokalanej - Polski serwis informacyjny Rycerstwa Niepokalanej - informacje i wydarzenia w Rycerstwie Niepokalanej, geneza i idea ruchu, intencje na każdy miesiąc podane przez Międzynarodowe Centrum MI, i wiele innych

Witryna: Serwis informacyjny Rycerstwa Niepokalanej - Strachocina - strona poświęcona Rycerstwu Niepokalanej w Strachocinie

Witryna: Diecezjalny Ośrodek Rycerstwa Niepokalanej w Diecezji Kieleckiej

Witryna: Centro internazionale Milizia dell'Immacolata - Roma, Italia - Międzynarodowe Centrum Rycerstwa Niepokalanej w Rzymie (w czterech językch, niestety nie po polsku)

Witryna: Associação Milícia da Imaculada - Santo André - São Paulo - Brasil - Rycerstwo Niepokalanej w Brazylii (po portugalsku)

Witryna: Militia of the Immaculata - Libertyville - IL - USA - Rycerstwo Niepokalanej w Stanach Zjednoczonych (po angielsku)

Witryna: Cudowny Medalik Niepokalanej - o cudownym medaliku, o Św. Katarzynie Lebour, teksty Św. Maksymiliana o cudownym medaliku, i wiele innych

Witryna: Różaniec - dlaczego różaniec?, rozmyślania, świadectwa, święci i różaniec, i wiele innych

Witryna: Sito ufficiale della Santa Sede - Città del Vaticano - oficjalna witryna Stolicy apostolskiej (w sześciu językch, niektóre dokumenty także po polsku)

Witryna: Niepokalanów - klasztor Ojców Franciszkanów, Niepokalanów, Teresin k. Sochaczewa

Witryna: Objawienia NMP od 1860 - The apparitions of the Blessed Virgin Mary (w siedmiu językach, także po polsku)

Witryna: MI YOUTH + YOUNG ADULTS - Młodzież i młodzi dorośli w MI (po angielsku)

Japoński Niepokalanów niestety wydaje się nie mieć witryny internetowej (maj 2004)

(Odsyłacze do witryn aktualizowano po raz ostatni - luty 2008.)

logo MI

Opracowano na podstawie:


Pochodzenie zdjęć i grafiki:

  Do góry strony


 
Tłem jest trawa pochodząca z widoku na Strachocinę wykorzystanego jako tło strony tytułowej.