80-rocznica powstania KGW w Strachocinie

 

1. Gromadzimy się teraz w świątyni na Eucharystii, aby tu przy ołtarzu zacząć świętowanie powstania KGW w Strachocinie w roku 1933, czyli 80 rocznicy.

Dlaczego przy ołtarzu?

Bo my chrześcijanie wiemy, że wszelkie dobro wśród ludzi na ziemi rozpoczyna się z inicjatywy Ducha Świętego. A nie mamy wątpliwości, że ta organizacja kobieca jest dobra, skoro przetrwała 80 lat.

Więc przychodzimy tutaj, bo mieszkańcy tej miejscowości wznieśli tą świątynię, aby to, co ważne w ich życiu przeżywać w bliskości Boga.

A co jest takie ważne w KGW?

A mianowicie to, że Duch Święty tknął kobietom w Strachocinie pomysł, aby zorganizowały się w kobiecej organizacji we wiosce.

Te Panie, które były dobrym narzędziem w ręku Ducha Świętego już nie żyją, ale dzieło przez ich zainspirowane trwa i cieszy się szacunkiem mieszkańców także w naszych czasach.

 

2. Dlaczego się cieszy szacunkiem?

Bo Kobiety skupione w tej organizacji

- podejmują wiele cennych inicjatyw, które służą  społeczności Strachociny

- włączają się w uroczystości organizowane przez wioskę, czy kościele

- rozsławiają Strachocinę biorąc udział w różnych uroczystościach gminnych

- służą pomocą innym organizacjom w wiosce

- są chlubą naszej wioski

- są platformą wspólnego działania

- tworzą wspólnotę zjednoczoną i pokazują, że można być jedno, choć ma się nie raz inne poglądy polityczne, upodobania partyjne, czy zapatrywania wyborcze

- poprzez piękne stroje – wyrażają swoją tożsamość

- stwarzają dla siebie okazję do aktywności i zaznaczenia swojej obecności w tej społeczności

- pokazują, że dla każdej kobiety ze Strachociny jest miejsce w organizacji, która w tej miejscowości ich promuje, broni i stwarza możliwość aktywnego włączenia się w dobro lokalnej społeczności.

 

3. Zwracając uwagę na to: czym jest KGW dla Strachociny, chcę też zwrócić uwagę na zaangażowanie tej organizacji w sprawy parafii.

Panie z KGW ze Strachociny potrafią połączyć to, co ludzkie z tym, co Boże oraz to, co ziemskie z tym co duchowe.

W ileż to uroczystościach kościelnych w parafii, KGW zaznaczyło swoją obecność.

A są i takie uroczystości, że pewnie by ich nie było w takim wymiarze, gdyby nie KGW.

- Mam na myśli dożynki parafialne. Panie zawsze przygotowują piękny i pomysłowy wieniec, włączają się w liturgię i pięknym śpiewem ubogacają uroczystości dożynkowe.

- Nie sposób pominąć także zaangażowania Pań w obchody święta niepodległości w parafii.

- Trzeba też powiedzieć o udziale KGW w uroczystościach ku czci św. Andrzeja Boboli, uroczystościach zakonnych i innych uroczystościach okolicznościowych.

Przywołuję te wydarzenia religijne w które włączają się Panie z KGW, aby zrozumieć, dlaczego tu jesteśmy. Dlaczego w rocznicę 80 lat KGW włączona jest Msza św.

 

4. Nasze Panie, to Kobiety dla których wiara i Kościół są bliskie sercu.

W nich nie ma antyklerykalizmu.

Nie ma obojętności religijnej.

Nie ma wrogości wobec kapłanów, sióstr zakonnych.

Wiele z nich, to wspaniale żony i matki, które dzięki swej wierze umacniają w jedności z Kościołem swoje rodziny.

Można by rzecz: Czymże byłaby ta parafia bez tych wspaniałych Kobiet!

Czy możliwy byłby w parafii rozwój kultu św. Andrzeja Boboli?

Czy kwitłaby tak pięknie się rozwijająca miłość do Matki Bożej?

Czy mielibyśmy tak wspaniałych ministrantów, kochane dziewczynki z Rycerstwa Niepokalanej, czy włączającą się w liturgię młodzież męską i żeńską?

Czy byłoby tyle dzieci na różnych nabożeństwach?

To Kobiety w wielu domach wzięły w swoje ręce sprawy wychowania.

I za to wszystko, chcemy dziś Panu Bogu dziękować.

 

5. Jest w nas przekonanie, że do tego dobra Kobiet w parafii i w Strachocinie, o którym mówiłem, przyczynia się między innymi KGW.

Ta organizacja przyczynia się do:

- społecznego i duchowego rozwoju każdej Kobiety.

- czyni Panie ze Strachociny, Kobietami odważnymi i dzielnymi

- umożliwia włączenie się w dobro wspólne i uwrażliwia na dobro naszej społeczności

- uczy wspólnej pracy i zaangażowania.

 

KGW – umożliwia naszym Paniom ujawnienie swoich nieprzeciętnych talentów, o których pewnie nigdy nie wiedzielibyśmy.

 

To, że wiemy, że ta umie wspaniale gotować, ta śpiewać, ta ma pomysł na zrobienie czegoś, a w tej jest dużo humoru i poczucia radości – to między innymi dzięki tej organizacji.

Dlatego niektórym zleca się pewne zadania do wykonania i tak to potrafią wykonać, że budzi to podziw i szacunek.

KGW – jest też organizacją, która stwarza warunki aby dzielić się z innymi tym, co dobre, uczyć się  jedne od drugich.

A nade wszystko jest płaszczyzną przyjaźni, spotkań rodzinnych, a przez to samo – dzielenia się dobrym z innymi.

 

6. Na zakończenie naszej refleksji pozwólcie, że powrócę do dzisiejszego pierwszego czytania, z Księgi Machabejskiej.

Jest tam mowa o dzielnej kobiecie - matce, która swoim prześladowanym za wiarę synom, pomaga złożyć świadectwo wierności Bogu, aż po śmierć.

Straciła jednego dnia siedmiu synów.

To musiało być dla niej bardzo bolesne przeżycie.

Ale nie zachwiała się w wierze.

Wzniosła się nad to, co dane jej było widzieć i przeżyć.

Obolałe serce i ogrom cierpienia, którego doświadczyła – nie powaliły ją na ziemię.

Wiara w niej zwyciężyła.

 

7. Drogie Panie z KGW.

Bóg podczas waszego świętowania postawił wam przed oczy dzielną kobietę – matkę.

Jakby chciał, abyście podczas świętowania zobaczyły, czego od was oczekuje i co najbardziej wam jest potrzebne.

W Roku Wiary – życzę wam Drogie Panie, byście były silne Bogiem i wobec dzieci składały świadectwo wiary. Umacniały je we wierze.

Matki, nikt nie zastąpi dziecku.

Niech to dobro, które czynicie stanie się źródłem laski i Bożego błogosławieństwa dla każdej z was i waszej organizacji. Amen

 

 

 


Copyright © 2011-2020 EB

Jesteś naszym: 203489 gościem.