Wnętrze kościoła
Ołtarze: główny i boczne

Ołtarz Główny ołtarz budowany jest w stylu neogotyckim i upiększony polichromią. Sam ołtarz składa się z sześciu kamiennych filarów, na którym spoczywa mensa. Na niej znajduje się tabernakulum dla Najświętszego Sakramentu. Na drzwiczkach tabernakulum jest wyrzeźbiony kielich. Płaskorzeźba niżej wyobraża Baranka apokaliptycznego. U góry ołtarza znajdują się dwie rzeźby, św. Piotra i św. Pawła, oraz dwa anioły, które podają ukazanej w witrażu patronce – św. Katarzynie wianek i palmę męczeńską.
Po lewej stronie mieści się ołtarz XIX wieczny poświęcony Najświętszej Maryi Pannie w stylu gotyckim z polichromią, wykonany z drzewa dębowego. W tym ołtarzu znajduje się płaskorzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem jako Królowej Nieba i Ziemi. Obok najstarsze epitafium- tablica z czarnego marmuru poświęcona dziedzicowi Giebułtowskiemu z 1803 roku. Jeśli dobrze przyjrzymy się freskowi znajdującemu się na przeciwległej ścianie do wejścia do zakrystii, zauważymy w rogach malowidła cztery herby szlacheckie rodów mieszkających w Strachocinie.
Po prawej stronie mieści się ołtarz poświecony Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Tu znajduje się księga pamiątkowa, do której można się wpisać, oraz skrzynka na prośby i podziękowania skierowane do Boga przez przyczynę Świętego Męczennika. Pielgrzymi ściągają coraz liczniej, gdyż św. Andrzej Bobola stał się tu orędownikiem u Boga. Świadczą o tym uzdrowienia, nawrócenia, wyzwolenia ze zła.


Nowe ołtarze

W 1988 z okazji sprowadzenia relikwii św. Andrzeja Boboli wzniesiono ołtarz w prezbiterium z obrazem świętego, który zwieńczony jest pozłacanym relikwiarzem.
Po drugiej stronie ołtarza głównego znajduje się nowy ołtarz poświęcony patronowi Zgromadzenia Sióstr Rycerstwa Niepokalanej, św. Maksymilianowi.


Ambona

Po lewej stronie prezbiterium wznosi się ambona wsparta na niezbyt wysokiej, drewnianej kolumnie, zaopatrzona w daszek w kształcie kopuły, utrzymana w stylu gotyckim, przyozdobiona lekką polichromią i symbolami. Symbole wykonane są bądź jako płaskorzeźba – jak tablice przykazań i Duch Święty, bądź w rzeźbie np. anioł zwołujący wiernych na Sąd Ostateczny. Wejście na ambonę po schodkach.


Chrzcielnica z XV wieku

wkomponowana w nowy ołtarz wzniesionym ku czci św. Andrzeja Boboli. Wykonana z kamienia w kształcie kielicha, puklowana, datowana na XV wiek pochodzi z poprzedniego kościoła. Prawdopodobnie właśnie w niej był chrzczony przyszły Święty.


Chrzcielnica z XVIII wieku

Wykonana z kamienia z nakrywką z drzewa dębowego w kształcie wieżyczki w stylu gotyckim wspartej na zgrabnych filarach. Pod wieżyczką jest rzeźba przedstawiająca scenę chrztu Pana Jezusa. Pochodzi z XVIII wieku.


Obrazy zabytkowe noszone w czasie procesji, czyli feretrony

Trzy zabytkowe dwustronne feretrony i jeden nowy, przedstawiający popiersie św. Andrzeja Boboli. Jeden z nich wyobraża św. Katarzynę Aleksandryjska i św. Barbarę z drugiej połowy XVII wieku, drugi przedstawia Tron Łaski i św. Michała Archanioła – trzeci Annę Samotrzeć oraz św. Józefa z Dzieciątkiem Jezus, datowany na pierwszą połowę XIX w.
Podczas wychodzenia z kościoła warto zwrócić uwagę na organy. Znajdują się na tle witraża przedstawiającego Matkę Bolesną. Składają się z dwóch skrzydeł o piszczałkach cynowych i drewnianych, o jednej klawiaturze z dziesięcioma registrami. Z wnętrza kościoła prowadzą na chór żelazne, spiralne schody z balustradą.

Galeria zdjęć wnętrza kościoła w STRACHOCINIE

Copyright © 2011-2024 EB

Jesteś naszym: 508590 gościem.