Cmentarz

Pomnik ks. Jana Mikołajewicza pierwszy znajdował się wokół kościoła. Obecny znajduje się w oddaleniu 600 m od kościoła, obok drogi prowadzącej do wsi. Otoczony ogrodzeniem i zasadzonymi niedawno świerkami. Na miejscu drewnianej kaplicy cmentarnej wzniesiono nową w 1993 roku, oraz wytyczono alejki asfaltowe. Na pochyłości cmentarza znajduje się kilka zabytkowych grobów wykutych z kamienia. Jeden z połowy XIX wieku Marianny Wąż, drugi z nieczytelnym napisem. Pomnik wyobrażający ułamaną kolumnę dorycką, ustawioną na cokole na mogile żołnierza wojsk powstańczych 1863 roku Wincentego Morze odznaczonego krzyżem Virtuti Militari – zmarłego w 1882 roku. Do starszych pomników należy wykonany w stylu neogotyckim ks. Jana Mikołajewicza z roku 1877, Franciszka Gniewosza z datą zgonu 1892, Konstantego Dwernickiego, zmarłego w 1894 roku.


Cmentarz w STRACHOCINIE

Copyright © 2011-2024 EB

Jesteś naszym: 508585 gościem.