PRZYDATNE DOKUMENTYChrzest

  • Wypis aktu urodzenia dziecka
  • Zaświadczenie dla ojca lub matki chrzestnych, że są praktykującymi katolikami (dotyczy osób spoza parafii)


Komunia Święta

  • Świadectwo chrztu (dotyczy osób ochrzczonych w innej prafii)


Bierzmowanie

  • Świadectwo chrztu (dotyczy osób ochrzczonych w innej prafii)


Sakrament Małżeństwa

  • Zgłosić się do kancelarii parafialnej 3 miesiące przed zawarciem małżeństwa w celu ustalenia daty i dokumentów potrzebnych do zawarcia ślubu
  • Świadectwo chrztu i bierzmowania (dotyczy osób przyjmujących te sakramenty poza parafią)
  • Świadectwo ukończenia katechezy w gimnazjum i szkole zawodowej lub średniej
  • Zaświadczenie o ukończeniu kursu katechezy przedmałżeńskiej oraz kursu przedślubnego
  • Dokumenty z USC (jeżeli ślub konkordatowy bądź zawarty związek małżeński)


Pogrzeb

  • Dokument zezwalający na pochowanie zwłok

Copyright © 2011-2024 EB

Jesteś naszym: 508589 gościem.