OBEJŚCIE KOŚCIOŁA


Dzwony

W kronice parafialnej pod datą 1 czerwca 1912 znajdujemy zapisy informujące o trzech ważnych wydarzeniach: „Ks. bp Karol Józef Fischer, sufragan przemyski, dokonał konsekracji tutejszego kościoła. Patronem kościoła została św. Katarzyna. W południe podejmowała Najdostojniejszego Arcypasterza, Wielebne Duchowieństwo, licznych gości z okolicy wspaniałym obiadem p. Kazimiera Dydyńska właścicielka dworu w Strachocinie.
Po południu konsekrował, ks. Biskup dzwony. Środkowy dzwon nazwano „Józef”, z prawej strony „Marian”, z lewej „Władysław” a najmniejszy „Kazimierz.” W tym samym dniu mianowano na proboszcza ks. W. Barcikowskiego. Dzwony mieściły się w nieistniejącej już dzwonnicy. Wchodząc w obręb kościoła przechodziło się pod nią. Owe pierwsze dzwony zostały zabrane przez Austriaków w czasie I wojny światowej. Dzwonnica obecna, wzniesiona była w latach 1932-33, zakupione wówczas dzwony zostały zrabowane przez Niemców w 1941. Dzwony międzywojenne zakupił dla tutejszej parafii ks. Winnicki. Był to dzwon „Józef” o wadze 388 kg i „Jan” –192 kg, wykonane przez firmę Schabe koło Bielska Białej”.

Cudowne ich brzmienie opisuje w swej książce W. Kielar: „Dzwonienie to była wielka przyjemność, ale i cały rytuał.(...) Dzwony były piękne, harmonizowały ze sobą tonacją. A żeby osiągnąć naprawdę piękne brzmienie trzeba było umieć nimi dzwonić. Głos dzwonów, zwielokrotniony w załamaniach gotyckich podpór kościoła, ulatywał hen, daleko w pola, odbijał się echem od ciemnego wału kostarowskiego lasu, dosięgał rozrzuconych za falującymi zboczami pagórków kryjących okoliczne wsie. Po chwili odzywały się dzwony cerkiewne, może mniejsze, ale liczniejsze i weselsze.”
Obecnie parafia posiada trzy dzwony noszące imiona: św. Andrzej Bobola o wadze 380 kg dźwięk „H”, św. Maksymilian 186 kg o brzmieniu „dis”. Pochodzą z firmy Felczyńskich z Przemyśla, zostały zakupione w 1987 roku. Środkowy, najstarszy został zakupiony w 1948 roku ze składek parafian i ich rodzin zamieszkałych w Ameryce. Nosi dwa imiona: św. Józef i św. Antoni.


Figura św. Andrzeja Boboli

wzniesiona w 11 maja 1994 roku. Figura została wykonana w Piekarach Śląskich przez firmę Szeffnera. Ufundowała ją Prowincja Warszawska OO Jezuitów, jako wotum wdzięczności za św. Andrzeja. Po rekolekcjach, wygłoszonych przez O Zdzisław Pałubicki, jezuity, postawiono figurę, którą poświęcił ks. abp Józef Michalik.


Figura Chrystusa Króla Wszechświata.

Od strony wschodniej, przed wjazdem do Strachociny od strony Kostarowiec, na usypanym kopcu i postumencie wznosi się figura Chrystusa Króla Wszechświata postawiona w związku z obchodzonym w Kościele Rokiem Jubileuszowym Chrześcijaństwa. Figurę wykonała firma Szeffnera. Poświęcił ją ks. bp Adam Dyczkowski, ordynariusz z Zielonej Góry, 14 września 2000 roku. W czasie prac przy usypywaniu kopca, wytrysnęło źródełko, u podnóża kopca. Obudowano je kamieniami i można zaczerpnąć tam orzeźwiającej wody.

Galeria zdjęć obejścia kościoła w STRACHOCINIE

Copyright © 2011-2024 EB

Jesteś naszym: 508594 gościem.