KAZANIA DO SŁUCHANIA - ZA OJCZYZNĘ

ks. Józef Niżnik - Obecność Maryi czyni z Polaków naród mądry /3 maj 2024/ks. Józef Niżnik - Nie możemy nie mówić tego cośmy widzieli i słyszeli /6 kwiecień 2024 - kazanie na Mszy św. parlamentarzystów/ks. Józef Niżnik - Maryja Królowa i św. Andrzej Bobola uratują Polskę /3 maj 2023/ks. Józef Niżnik - Jezusie przyszedłeś nas zgubić /10.I - kazanie na Mszy św. za Ojczyznę/ks Józef Niżnik - Prosili Jezusa, aby odszedł z ich granic [homilia 30I2017 na Mszy św za Ojczyznę]ks Józef Niżnik - Ojczyzno ma, tyle razy we krwi skąpana (kazanie na 11 XI 2016)ks Józef Niżnik - Ojczyzna jest świątynią Boga (kazanie 30 października 2016)ks dr Jan Czenczek - Misja Polski wobec świata [30 czerwiec]ks. prał. Waldemar Janiga - Dobrze, że w Strachocinie modlimy się za OjczyznęO Piotr Dzierżak - Tak ważny, a tak malo znany Święty (30 kwiecien)ks. Józef Niżnik - Złota i srebra nie ma [Msza św. w 30 marca za Ojczyznę i Pana Prezydenta]
Copyright © 2011-2024 EB

Jesteś naszym: 502701 gościem.