Z historii Parafii Rzymsko-Katolickiej w Strachocinie

W chwili powstania Parafia Strachocka obejmowała wsie: Strachocina, Pakoszówka, Kostarowce i Meszewa (zapewne przysiółek). Wiemy to z pochodzącego z 1390 r. aktu uposażenia miejscowego kościoła przez Pakosza z Pakoszówki i Fryderyka z Miśni, właściciela Jaćmierza.
W latach późniejszych do parafii należało aż dziesięć wsi: Falejówka, Srogów Górny, Srogów Dolny, Jurowce, Popiele, Kostarowce, Pisarowce, Lalin, Pakoszowka i Strachocina. To z kolei wiadomo z zachowanych ksiąg chrztu z II połowy XVIII wieku. Znajdują się w nich zapisy dotyczące tych miejscowości (por. kazanie ks. Adamiaka).
Z tych dziesięciu wsi jedynie Strachocina (i być może przysiółek Popiele, zasiedlony przez szlacheckich Sasów-Popielów) była wsią jednolitą etnicznie, czysto polską, rzymsko-katolicką. Pozostałe wsie zamieszkałe były w przewadze przez Ukraińców, katolików obrządku greko-katolickiego (przed Unią Brzeską należeli oni do Cerkwi Prawosławnej). Mówiąc ściślej byli to Łemkowie, którzy wtedy nazywani byli (i sami się nazywali) Rusinami.
Do Parafii Strachockiej należeli mieszkający w tych wsiach Polacy.
Obrządek był ściśle związany z poczuciem odrębności narodowościowej. Dlatego też, gdy w drugiej połowie lat 1940-tych, w wyniku "Akcji Wisła" i wcześniejszych powojennych wywózek wysiedlono większość Ukrainców (Rusinów), istniejące w tych wsiach cerkwie utraciły wiernych. Zamieniono je na kościoły, przy których utworzono parafie katolickie. Część greko-katolików zmieniła obrządek (i przynależność narodową), unikając w ten sposób wysiedlenia.
W wyniku tych zmian Parafia Strachocka po II wojnie światowej obejmowała już tylko trzy wsie: Strachocinę, Kostarowce i Pakoszówkę.
Obecnie Pakoszówka i Kostarowce są samodzielnymi parafiami, a Strachocina pozostała jedyną miejscowością stanowiącą parafię.


Copyright © 2011-2024 EB

Jesteś naszym: 502700 gościem.