Aktualności

Informację dodano 2019-10-16 o godzinie 21:00:26


16 październik - modlitewnemu spotkaniu ze św. Andrzejem Bobolą przewodniczył i kazanie wygłosił ks. dr Jan Szeląg, Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego w Przemyślu. [kazanie do odsłuchania]


Zapraszam do obejrzenia galerii >>

Informację dodano 2019-10-06 o godzinie 16:13:51


6 październik - na modlitwę do św. Andrzeja Boboli za Ojczyznę na Bobolówkę pielgrzymowali parlamentarzyści z p. Jarosławem Kaczyńskim. Spotkanie ropzoczęła molditwa różańcowa prowadzona przez ks. prał. Waldemara Janigę, następnie koncert pieśni patriotycznych wykonał zespół Soul z Sanoka. Mszy św. koncelebrowanej i okolicznościową homilię wygłosił Kustosz sanktuarium [treść kazania na stronie - kazania okolicznościowe]. Po Eucharystii przedstawicieli władz parlamentarnych i samorządowych złożyli wieńce przy pomniku niepodległości. Podczas liturgii towarzyszyła Młodzieżowa Orkiestra Dęta AVANTI z Sanoka.


Nie pozwolimy sobie zatknąć ust przekupną dłonią


<


Zapraszam do obejrzenia galerii >>

Informację dodano 2019-10-05 o godzinie 22:06:29


5 października - w Strachocinie odbył się I Kongres Biblijny archiprezbiteratu sanockiego (dekanaty: Domaradz, Brzozów, Jaćmierz, Sanok I + II, Rzepedź). Wzięło w nim udział około 300 osób, w tym 60 kapłanów. Kongres rozpoczął się w miejscowej szkole wykładem profesorów z KUL. Następnie z sanktuarium była modlitwa przed Najświętszym Sakramentem słowem Bożym i koncert o św. Faustynie Diakonii Muzycznej z parafii Najśw. Seca Jezusowego z Sanoka. Uwieńczeniem Kongresu była koncelebrowana Eucharystia pod przewodnictwem ks. abpa Adama Szala, Metropolity Przemyskiego. Wspólna agapa na Bobolówce zakończyła spotkanie.


Zapraszam do obejrzenia galerii >>

Informację dodano 2019-09-30 o godzinie 20:56:07


30 września - w sanktuarium modliliśmy się za Ojczyznę.


Zapraszam do obejrzenia galerii >>

Informację dodano 2019-09-19 o godzinie 20:04:39


19 września - II pielgrzymka samorządowców Podkarpacia do św. Andrzeja Boboli połączona była z oddaniem oddaniem i poświęceniem nowej drogi i chodnika na Bobolówkę. W uroczystości udział wzięli parlamentarzyści, przedstawciciele Zarządu Urzędu Marszałkowskiego i władz Województwa Podkarpackiego, burmistrzowie, wójtowie i radni wszystkich szczebli. Do zgromadzonych konferencję wygłosił Kustosz sanktuarium n.t. Św. Andrzej Bobola nadzieją Polaków [referta do odsłuchania], następnie celebrował Mszę św. w intencji uczestników i Podkarpacia, wygłaszając okolicznościowe słowo Boże: Szymonie, muszę ci coś powiedzieć [do odsłuchania]. Po Mszy św. złożono wieńce przed pomnikiem, a p. Władysław Ortyl, Marszałek Podkarpacki, przemówił w imieniu zgromadzonych, dziękując za łaskę spotkania. Spotkanie zakończyła wspólna agapa na Bobolówce. 


Zapraszam do obejrzenia galerii >>

Informację dodano 2019-09-17 o godzinie 06:33:11


16 września - modlitewne spotkanie ze św. Andrzejem Bobolą rozpoczął Ksiądz Kustosz prowadząc modlitwę nowennową połączoną z odczytaniem próśb. Po jej zakończeniu rozpoczęła się Msza św. koncelebrowana, której przewodniczył i słowo Boże wygłosił ks. Jan Gołąb, proboszcz z Rozborza, były wikariusz w parafii. Na zakończenie w związku z padającym deszczem modlitwa różańcowa i ucałowanie relikwii odbyły się na Bobolówce.  


Zapraszam do obejrzenia galerii >>

Informację dodano 2019-09-16 o godzinie 04:59:15


14 września - Święto Podwyższenia Krzyża - w tym dniu w łączności z wszystkimi ludźmi dobrej woli w Polsce zgromadziliśmy się przy krzyżach, które są postawione na terenie naszej parafii, aby się modlić. Śpiewem pieśni: My chcmey Boga rozpoczynaliśmy naszą modlitwę, a potem różaniec części bolesnej, litania do Świętego Krzyża i pieśnią: Boże coś Polskę zakończyliśmy spotkanie.


Zapraszam do obejrzenia galerii >>

Informację dodano 2019-09-15 o godzinie 09:41:01


12 września - wspomnienie w liturgii Imienia Maryi - w tym dniu s. Paula i s. Edyta składały śluby zakonne. Uroczystościom przewodniczył abp Adam Szal, Metropolita Przemyski. Udział w uroczystości wzięły: siostry z tego zgromadzenia z Japonii i Wietnamu, rodziny sióstr, kapłani i parafianie.


Zapraszam do obejrzenia galerii >>

Informację dodano 2019-08-31 o godzinie 17:58:02


31 sierpnia - do św. Andrzeja Boboli na Bobolówkę przybyli na spotkanie formacyjne Prezesi Oddziałów Akcji Katolickiej z archidiecezji przemyskiej. Spotkanie rozpoczęło się modlitwą różańcową przy Dróżkach bolesnych prowadzoną przez p. Danutę Figiela, Prezes Zarządu Diecezjalnego. Następnie p. Barbara Nowak, Kurator Oświaty Małopolski, oraz p. Kazimierz Kryla, Wice Prezes Krajowy AK, wygłosili referaty. Pukntem kulminacyjnym była Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. bpa Stanisława Jamrozka z Przemyśla, a także modlitwa za tych, którzy oddali życie za Ojczyznę przy pomniku. Wspólna agapa zakończyła kilkugodzinne spotkanie.


Zapraszam do obejrzenia galerii >>

Informację dodano 2019-08-26 o godzinie 20:28:55


24 sierpnia - do Strachociny, gdzie znajduje się pierwszy w Polsce Niepokalanów Żeński, przybyły rodziny sióstr zakonnych, które wstąpiły do Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rycerstwa Niepokalanej. W programie spotkania były następujące wydarzenia: różaniec, Msza św. z okolicznościowym kazaniem, Droga Krzyżowa z relikwiami św. Andrzeja Boboli na Bobolówce i agapa. 


Zapraszam do obejrzenia galerii >>

1 . 2 . 3 . 4

Copyright © 2011-2019 EB

Jesteś naszym: 196375 gościem.