Aktualności

Informację dodano 2019-11-11 o godzinie 13:54:26


11 listopad - Święto Niepodległości - Msza św. w intencji Ojczyzny przewodniczył i okolicznościowe kazanie wygłosił Kustosz Sanktuarium, a po Mszy św. uczestnicy uroczystości udali się pod tablicę upamiętniającą mieszkańców Strachociny, którzy oddali życie za wolną i suwerenną Polskę. Na zakońzcenie odśpiewano Boże coś Polskę.   


Zapraszam do obejrzenia galerii >>

Informację dodano 2019-11-01 o godzinie 19:48:18


1 listopad - Uroczystość Wszystkich Świętych - w polskiej tradycji w tym dniu udajemy się na cmentarze, aby modlić się za zmarłych. Msza św. kaplicy cmentarnej i procesja do pięciu stacji po cmentarzu - zgromadziła wielu wiernych - dzięki przepięknej pogodzie.  


Zapraszam do obejrzenia galerii >>

Informację dodano 2019-10-31 o godzinie 09:04:21


30 października - modlitwa za Ojczyznę


Zapraszam do obejrzenia galerii >>

Informację dodano 2019-10-16 o godzinie 21:00:26


16 październik - modlitewnemu spotkaniu ze św. Andrzejem Bobolą przewodniczył i kazanie wygłosił ks. dr Jan Szeląg, Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego w Przemyślu. [kazanie do odsłuchania]


Zapraszam do obejrzenia galerii >>

Informację dodano 2019-10-06 o godzinie 16:13:51


6 październik - na modlitwę do św. Andrzeja Boboli za Ojczyznę na Bobolówkę pielgrzymowali parlamentarzyści z p. Jarosławem Kaczyńskim. Spotkanie ropzoczęła molditwa różańcowa prowadzona przez ks. prał. Waldemara Janigę, następnie koncert pieśni patriotycznych wykonał zespół Soul z Sanoka. Mszy św. koncelebrowanej i okolicznościową homilię wygłosił Kustosz sanktuarium [treść kazania na stronie - kazania okolicznościowe]. Po Eucharystii przedstawicieli władz parlamentarnych i samorządowych złożyli wieńce przy pomniku niepodległości. Podczas liturgii towarzyszyła Młodzieżowa Orkiestra Dęta AVANTI z Sanoka.


Nie pozwolimy sobie zatknąć ust przekupną dłonią


<


Zapraszam do obejrzenia galerii >>

Informację dodano 2019-10-05 o godzinie 22:06:29


5 października - w Strachocinie odbył się I Kongres Biblijny archiprezbiteratu sanockiego (dekanaty: Domaradz, Brzozów, Jaćmierz, Sanok I + II, Rzepedź). Wzięło w nim udział około 300 osób, w tym 60 kapłanów. Kongres rozpoczął się w miejscowej szkole wykładem profesorów z KUL. Następnie z sanktuarium była modlitwa przed Najświętszym Sakramentem słowem Bożym i koncert o św. Faustynie Diakonii Muzycznej z parafii Najśw. Seca Jezusowego z Sanoka. Uwieńczeniem Kongresu była koncelebrowana Eucharystia pod przewodnictwem ks. abpa Adama Szala, Metropolity Przemyskiego. Wspólna agapa na Bobolówce zakończyła spotkanie.


Zapraszam do obejrzenia galerii >>

Informację dodano 2019-09-30 o godzinie 20:56:07


30 września - w sanktuarium modliliśmy się za Ojczyznę.


Zapraszam do obejrzenia galerii >>

Informację dodano 2019-09-19 o godzinie 20:04:39


19 września - II pielgrzymka samorządowców Podkarpacia do św. Andrzeja Boboli połączona była z oddaniem oddaniem i poświęceniem nowej drogi i chodnika na Bobolówkę. W uroczystości udział wzięli parlamentarzyści, przedstawciciele Zarządu Urzędu Marszałkowskiego i władz Województwa Podkarpackiego, burmistrzowie, wójtowie i radni wszystkich szczebli. Do zgromadzonych konferencję wygłosił Kustosz sanktuarium n.t. Św. Andrzej Bobola nadzieją Polaków [referta do odsłuchania], następnie celebrował Mszę św. w intencji uczestników i Podkarpacia, wygłaszając okolicznościowe słowo Boże: Szymonie, muszę ci coś powiedzieć [do odsłuchania]. Po Mszy św. złożono wieńce przed pomnikiem, a p. Władysław Ortyl, Marszałek Podkarpacki, przemówił w imieniu zgromadzonych, dziękując za łaskę spotkania. Spotkanie zakończyła wspólna agapa na Bobolówce. 


Zapraszam do obejrzenia galerii >>

Informację dodano 2019-09-17 o godzinie 06:33:11


16 września - modlitewne spotkanie ze św. Andrzejem Bobolą rozpoczął Ksiądz Kustosz prowadząc modlitwę nowennową połączoną z odczytaniem próśb. Po jej zakończeniu rozpoczęła się Msza św. koncelebrowana, której przewodniczył i słowo Boże wygłosił ks. Jan Gołąb, proboszcz z Rozborza, były wikariusz w parafii. Na zakończenie w związku z padającym deszczem modlitwa różańcowa i ucałowanie relikwii odbyły się na Bobolówce.  


Zapraszam do obejrzenia galerii >>

Informację dodano 2019-09-16 o godzinie 04:59:15


14 września - Święto Podwyższenia Krzyża - w tym dniu w łączności z wszystkimi ludźmi dobrej woli w Polsce zgromadziliśmy się przy krzyżach, które są postawione na terenie naszej parafii, aby się modlić. Śpiewem pieśni: My chcmey Boga rozpoczynaliśmy naszą modlitwę, a potem różaniec części bolesnej, litania do Świętego Krzyża i pieśnią: Boże coś Polskę zakończyliśmy spotkanie.


Zapraszam do obejrzenia galerii >>

1 . 2 . 3 . 4

Copyright © 2011-2019 EB

Jesteś naszym: 197775 gościem.