Boże spraw, abyśmy gorliwie współpracowali z dziełem Chrystusa,

za które oddał życie św. Andrzej Bobola

(modlitwa z kolekty mszalnej)

 

Do przeżycia dzisiejszej uroczystości św. Andrzeja Boboli przygotowywaliśmy się w parafii przez minione trzy dni, odprawiając triduum. Było to przygotowanie niespotykane, gdyż składałem  osobiste świadectwo o wydarzeniach, które miały miejsce w parafii za sprawą „objawiającej się postaci” przez prawie 50 lat. Dlatego, że sam tego doświadczyłem i za mojego proboszczowania problem został rozwiązany przed 25 laty, postanowiłem z racji jubileuszu wypowiedzieć świadectwo o tym, jak dochodziłem do prawdy.

Dzisiaj wyrażam wielką radość, że tak wielu parafian wzięło udział w przygotowaniu, a w przededniu uroczystości przystąpiło do spowiedzi św.

 

Uczestnicząc dziś w świętowaniu św. Andrzeja Boboli powinniśmy mieć świadomość, że uroczystość w naszej parafii nabiera rangi wyjątkowej. 25 lat temu, poznaliśmy prawdę o św. Andrzeju Boboli, który powiedział, że pragnie abyśmy go czcili w parafii. Zacznijcie mnie czcić w Strachocinie.

Święty sam prosi nas parafian – zacznijcie mnie czcić…

Jeśli tak, to świętowanie powinno przejawić się przede wszystkim w

- uwielbieniu Boga za dar św. Andrzeja

- wdzięczności za objawienie się Świętego przed 25 laty

- zamyślenia się nad osobistym kultem do św. Andrzeja.

Uroczystość dzisiejsza jest okazją do

- odnowienia relacji ze św. Andrzejem

- szukania wielu łaski

- składania darów duchowych.

 

Wyjątkowość świętowania, to także wdzięczność za te 25 lat, w których dzięki św. Andrzejowi nasza parafia zmieniła swe oblicze. I to nie tylko w znaczeniu duchowym, ale i materialnym. Przywołajmy choćby Bobolówkę, czy kościół parafialny.

 

Dziś trzeba jeszcze raz uświadomić każdemu z nas, że tak, jak kiedyś Pan Jezus rodząc się w Betlejem wywyższył to małe miasteczko przez to, że zwrócił oczy świata na jego mieszkańców, a ty Betlejem ziemio Judy, ni jesteś zgoła najmniejsze ze wszystkich miast Judy… z ciebie wyjdzie władca… Podobnie jest i z naszą miejscowością, dzięki św. Andrzejowi, nasza parafia doznała wywyższenia, gdyż oczy bardzo wielu ludzi zwrócone są na nią.

Dzięki św. Andrzejowi dla wielu ludzi ta ziemia jest miejscem świętym. Pielgrzymując tu szukają:  wiary i miłości, błogosławieństwa i opieki Bożej. A pobyt w sanktuarium, czy na Bobolówce niesie im radość i szczęście, a przeżycia tutaj doznane pozostawiają pragnienie ponownego przyjazdu do Strachociny.

 

Zwracam dziś uwagę na te sprawy z racji jubileuszu, aby pobudzić parafian do jeszcze głębszej czci do św. Andrzeja. Słowo Andrzeja: zacznijcie mnie czcić w Strachocinie, zobowiązuje nas do troski o świętość, aby inni mogli z nas brać przykład przeżywania wiary, umiłowania Kościoła i patriotycznej postawy wobec Ojczyzny. A będzie tak, gdy będziemy się troszczyć o naszą wiarę, żyli ewangeliczną miłością i walczyli z naszymi grzechami i słabościami.

 

Św. Andrzeju, nasz wielki patronie, tobie dziś zawierzam naszą parafię, Kościół w Polsce i Ojczyznę naszą.

Bądź nam opiekunem w tych trudnych czasach i zawiedź naszej nadziei. Amen

 


Copyright © 2011-2022 EB

Jesteś naszym: 408132 gościem.