Rycerstwo Niepokalanej

Żródło: http://wierzymy.blogspot.com/2011/01/sw-maksymilian-maria-kolbe.html RYCERSTWO NIEPOKALANEJ (MI - Militia Immaculatae) - to ruch maryjno-apostolski, którego założycielem jest św. Maksymilian Maria Kolbe. Jego istotą i podstawowym warunkiem jest osobiste oddanie się Niepokalanej. Ma ono cel apostolski - pogłębienie świadomego i odpowiedzialnego życia chrześcijańskiego, nawrócenie i uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej.


Copyright © 2011-2024 EB

Jesteś naszym: 508588 gościem.