Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rycerstwa Niepokalanej w Strachocinie

Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rycerstwa Niepokalanej powstało w Japonii w 1949 r., w japońskim Niepokalanowie (Mugenzai no Sono) - ośrodku Rycerstwa Niepokalanej w Nagasaki. Założył je franciszkanin z Polski, ojciec Mieczysław Maria Mirochna, który do Japonii przyjechał wraz ze św. Maksymilianem Kolbe, założycielem Zgromadzenia Męskiego. Żeńskie Niepokalanowy - ośrodki Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rycerstwa Niepokalanej istnieją także w Korei i w Polsce.Rycerstwo Niepokalanej - Strachocina

 • Opiekun: ks. Józef Niżnik
 • Prezes: Danuta Orlikiewicz
 • Sekretarz: Grażyna Hyleńska

Stan personalny
Wspólnota liczy 20 osób. Działalność rozpoczęła we wrześniu 1999 r., od wyboru zarządu MI-2 (spośród członków MI-1 bardziej aktywnych), zgodnie ze Statutami Generalnymi Rycerstwa Niepokalanej. Wyborom przewodniczył asystent kościelny MI, ks. prał. Józef Niżnik oraz ks. Adam Sycz, w obecności Sióstr Franciszkanek Rycerstwa Niepokalanej.

Spotkania formacyjne
Spotkania odbywają się w trzeci czwartek miesiąca w Domu Pielgrzyma. Przez cały czas trwa permanentna formacja. Przewodnim zagadnieniem spotkań jest Kościół i obecność Matki Bożej oraz wiara w Jezusa Chrystusa. Fundamentalną pomocą w formacji jest Pismo Święte. Spotkanie rozpoczyna się modlitwą przed Najświętszym Sakramentem w kaplicy. Następnie w sali konferencyjnej rozważany jest odczytany wyjątek z Pisma Świętego. Refleksja ta inspiruje uczestników i pobudza do czynnej pracy. Ponadto słuchają oni bogatych w swej treści konferencji duchowych. Były już konferencje głoszone przez s. Faustynę Masin, s. Katarzynę Połunkiszkis, ks. Wacława Siwaka i ks. Adama Sycza.

Działalność dla parafii
Wspólnota żywo włącza się w życie parafii i aktywnie uczestniczy w oprawie liturgicznej Mszy świętej, sprawowanej ku czci Niepokalanego Serca Maryi w każdą pierwszą sobotę miesiąca. Na spotkaniu styczniowym 2000 roku podjęła postanowienia, które przyczynić się w sposób szczególny do uczczenia Roku Jubileuszowego:

 • nie będzie ani jednego dnia bez odpustu;
 • czytanie i rozważanie Pisma Świętego w rodzinie, dzielenie się usłyszanym słowem;
 • żywy różaniec w rodzinie;
 • pielgrzymka dla uzyskania odpustu jubileuszowego.


Rycerstwo Niepokalanej - Kostarowce

 • Opiekun: ks. Józef Niżnik
 • Prezes: S. Kinga M. Wiącek
 • Sekretarz: O. Michalska

Stan personalny
Grupa MI-2 liczy 27 członków i 25 dzieci.

Spotkania formacyjne
Spotkania modlitewne odbywają się co tydzień. Czytamy Pismo Święte, odmawiamy różaniec w intencjach Kościoła i MI. Swoją formację duchową umacniamy czytając "Rycerza Niepokalanej" i "Informatora".

Działalność dla parafii
Bierzemy czynny udział w oprawie liturgicznej Mszy świętej w każdą pierwszą sobotę i każdego 14-go dnia miesiąca, ponieważ w dniu tym przypada nowenna do św. Maksymiliana. Uczestniczymy także w uroczystościach maryjnych i kościelnych przez cały rok liturgiczny. Ubrane w stroje rycerek Niepokalanej bierzemy udział w nowennie z procesją ku czci św. Andrzeja Boboli, w uroczystość Wniebowzięcia NMP oraz w dniu odpustu parafialnego. W czasie Wielkiego Postu zbliżamy się do cierpiącego Pana Jezusa, ucząc się od Maryi przyjmować cierpienie w milczeniu i zgodzie z wolą Bożą. Naszym postanowieniem jest odprawianie dodatkowo w każdy wtorek Drogi Krzyżowej oraz codzienna modlitwa różańcowa, w łączności z całą wspólnotą, rozpoczynana Apelem Jasnogórskim o godz. 21.00, w intencji nawrócenia grzeszników. Uczestniczymy w adoracjach Najświętszego Sakramentu w Wielkim Tygodniu, ale także w ciągu całego roku liturgicznego. Wspieramy MI nie tylko przez modlitwę, ale także przez ofiary na rozbudowę Domu Formacyjnego w "Lasku" i na kształcenie kleryka w diecezji Formosa w Brazylii.PROGRAM RYCERSTWA NIEPOKALANEJ

CEL
Starać się o nawrócenie grzeszników i tych, ktorzy jeszcze nie poznali Chrystusa, zwłaszcza o nawrócenie nieprzyjaciół Kościoła, o zjednoczenie chrześcijaństwa oraz o uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej

WARUNKI:

 1. Oddać się całkowicie Niepokalanej jako narzędzie w Jej macierzyńskich rękach.
 2. Nosić Cudowny Medalik.
 3. Wpisać się do księgi Rycerstwa w siedzibie kanonicznie założonej.

ŚRODKI

 1. Odmawiać codziennie akt strzelisty do Niepokalanej:
 2. O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie.
 3. Wykorzystać dla sprawy Niepokalanej wszystkie środki godziwe, na jakie pozwala stan, warunki i okoliczności. Najskuteczniejsze środki - to modlitwa, pokuta i świadectwo chrześcijańskiego życia.
 4. Zaleca się rozpowszechnianie Cudownego Medalika Niepokalanej.

Cudowny medalik

Copyright © 2011-2024 EB

Jesteś naszym: 508588 gościem.